Van gen naar ziekte; van DNA-'mismatch'-herstelgenen naar hereditair non-polyposis-colonrectumcarcinoom

Klinische praktijk
J.T. Wijnen
H. Morreau
H.F.A. Vasen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:780-2
Abstract

Inleiding

de ziekte

Hereditair non-polyposis-colonrectumcarcinoom (HNPCC; Lynch-syndroom) is een autosomaal dominant erfelijke aandoening, die gekenmerkt wordt door de ontwikkeling op relatief jonge leeftijd van carcinomen van colorectum en endometrium, en minder vaak van maag, dunne darm, ovaria, hersenen en urinewegen (nierbekken en ureter).1 Om families met HNPCC te kunnen onderscheiden van families met toevallige clustering van colorectaal carcinoom zijn klinische criteria (de ‘Amsterdam-criteria’) opgesteld.2 Deze criteria luiden als volgt: (a) histologisch bevestigd colorectaal carcinoom of een andere met HNPCC samenhangende tumor bij tenminste 3 familieleden in tenminste 2 generaties; één van de familieleden moet in de eerste graad verwant zijn met de andere twee; (b) bij tenminste één van hen moet de diagnose zijn gesteld vóór het 50e levensjaar; (c) de aandoening familiaire adenomateuze polyposis moet zijn uitgesloten.

de genen

HNPCC wordt veroorzaakt door mutaties in één van de DNA-‘mismatch’-herstelgenen: MSH2, MLH1, MSH6 (ook GTBP genoemd),…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9503, 2300 RA Leiden.

Centrum voor Humane en Klinische Genetica: J.T.Wijnen, moleculair geneticus.

Afd. Pathologie: dr.H.Morreau, patholoog.

Contact Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: dr.H.F.A.Vasen, internist

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties