Van gen naar ziekte; van BRCA1 of BRCA2 naar mammacarcinoom

Klinische praktijk
P. Devilee
R.A.E.M. Tollenaar
C.J. Cornelisse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2549-51
Abstract

Inleiding

de ziekte

In Nederland wordt bij 1 op de 12 vrouwen vóór het 75e levensjaar borstkanker geconstateerd, en uiteindelijk overlijdt 1 op de 30 vrouwen hieraan. In de periode 1975-1995 steeg de incidentie ieder jaar met circa 1 en deze bedroeg in 1995 126 per 100.000 vrouwen. De carcinomen kunnen zowel vanuit het lobulaire als ductale melkklierepitheel ontstaan. Bij ongeveer 25 van alle patiënten wordt de aandoening gediagnosticeerd vóór de menopauze. De gemiddelde 10-jaarsoverleving na diagnose bedraagt inmiddels ongeveer 70. De behandeling bestaat uit een gemodificeerd radicale mastectomie (amputatie van de borst inclusief de fascie van de onder gelegen M. pectoralis major en okselklierdissectie) of een mammasparende procedure (lokale excisie van het maligne weefsel, okselklierdissectie en bestraling van de borst). Afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, tumorkenmerken (Bloom Richardson-gradering, tumordiameter en aanwezigheid van oestrogeen- of progesteronreceptor) en lymfeklierstatus volgt een adjuvante behandeling met chemotherapie en/of hormonale therapie. Vroegtijdige…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Heelkunde: dr.R.A.E.M.Tollenaar, chirurg.

Afd. Pathologie: prof.dr.C.J.Cornelisse, celbioloog.

Contact Afd. Antropogenetica: dr.P.Devilee, moleculair geneticus

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

A.M.W.
van den Ouweland

Rotterdam, april 2001,

Nieuwe technologieën voor de identificatie van mutaties in genen ontwikkelen zich in een snel tempo. Zo ook de analysen voor mutatieonderzoek in de genen BRCA1 en BRCA2, die betrokken zijn bij familiaire borst-/ovariumkanker. Ten tijde van de aanvaarding van het artikel van Devilee et al. (2000:2549-51) waren er wel degelijk enkele DNA-diagnostieklaboratoria in Nederland die een volledige analyse aanboden. Inmiddels worden complete analysen in de DNA-diagnostieklaboratoria van alle klinisch-genetische centra uitgevoerd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van het Landelijk Overleg DNA-diagnostiekgroep (LOD): http://www.fdg.unimaas.nl/lod/lod.htm.

A.M.W. van den Ouweland