Klonering van het eerste gen voor borst-/ovariumkanker (BRCA1), kartering van een tweede genlocus (BRCA2) en consequenties voor de klinische praktijk

Opinie
J.C. Oosterwijk
P. Devilee
E.J. Meijers-Heijboer
F.H. Menko
J.G.M. Klijn
C.J. Cornelisse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:421-3

Zie ook de artikelen op bl. 423, 428, 439 en 445.

Er is in de wetenschappelijke literatuur,1-4 en in de media,5-7 momenteel veel aandacht voor de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de erfelijkheid van borstkanker. Op epidemiologische gronden was het al enige tijd aannemelijk dat borstkanker in een aantal families autosomaal dominant overerft, soms in samenhang met ovariumcarcinoom. Geschat werd dat circa 5-8 van alle gevallen van borstkanker erfelijk bepaald is.8-10 Na DNA-onderzoek in sterk belaste families werd in 1990 koppeling aangetoond met een genlocus op de lange arm van chromosoom 17 waar een gen werd vermoed dat BRCA1 werd genoemd.11 Dit werd later bevestigd door een internationaal consortium van onderzoeksgroepen waarin ook de Leidse groep namens Nederland participeerde. Door bundeling van gegevens van meer dan 200 families met erfelijke borstkanker kon het gen BRCA1 vrij exact gelokaliseerd worden op chromosoom 17 regio q12-q21.12

Auteursinformatie

Stichting Klinisch Genetisch Centrum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

J.C.Oosterwijk, klinisch geneticus.

Rijksuniversiteit, Leiden.

Vakgroep Antropogenetica en Pathologie: dr.P.Devilee, moleculair geneticus.

Vakgroep Pathologie: dr.C.J.Cornelisse, moleculair patholoog.

Erasmus Universiteit, Klinisch Genetisch Centrum, Rotterdam.

Mw.E.J.Meijers-Heijboer, klinisch geneticus.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Klinische Genetica, Amsterdam.

Dr.F.H.Menko, klinisch geneticus.

Dr. Daniel den Hoed Kliniek, Rotterdam.

Dr.J.G.M.Klijn, internist.

Contact J.C.Oosterwijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties