Van gen naar ziekte; de neuropathische ziekte 'primaire erythermalgie' als gevolg van mutaties in een natriumpompgen

Klinische praktijk
J.P.H. Drenth
R.H.M. te Morsche
J.J. Michiels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:194-6
Abstract

Inleiding

de ziekte

Primaire erythermalgie (Mendelian Inheritance in Man, nummer 603415) is een zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door het aanvalsgewijs optreden van pijnlijke rode handen en voeten.1 Tot nu toe is de aandoening beschreven bij enkele families en bij sporadische casussen. De erfgang binnen families is autosomaal dominant. Het ziektebeeld ontstaat meestal in de vroege jeugd (meestal vóór het 10e levensjaar) met klachten van brandende pijn in beide voeten en soms ook onderbenen. Bij lichamelijk onderzoek zijn deze lichaamsdelen rood tot paars verkleurd en pasteus gezwollen (figuur 1). De aanvallen kunnen worden uitgelokt door warmte, inspanning en staan. Blootstelling aan koude (ventilatoren en ijswater) wordt als verlichting ervaren, evenals rust en hoog leggen van de aangedane lichaamsdelen. Bij de anamnese melden de meeste patiënten dat zij bij voorkeur blootsvoets lopen en dat zij meestal met onbedekte benen slapen. Bij het vorderen van de leeftijd kan het…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, 547, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.dr.J.P.H.Drenth, maag-darm-leverarts; hr.ing.R.H.M.te Morsche, researchanalist; hr.prof.dr.J.J.Michiels, internist.

Contact hr.dr.J.P.H.Drenth (joostphdrenth@cs.com)

Ook interessant

Reacties