Van gen naar ziekte; hypokaliëmische periodieke paralyse

Klinische praktijk
T.P. Links
H.B. Ginjaar
J.H. van der Hoeven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1035-8
Abstract

Inleiding

de ziekte

De beschrijvende naam ‘hypokaliëmische periodieke paralyse’ staat voor een ziektebeeld dat gekarakteriseerd wordt door een voorbijgaande verlamming samen met een lage serumkaliumconcentratie. De aandoening kenmerkt zich door aanvallen van spierzwakte. Deze kunnen variëren van zwakte van de proximale musculatuur tot gegeneraliseerde paralyse (vrijwel altijd exclusief de ademhalingsspieren). Ook focale aanvallen komen voor, waarbij de zwakte zich beperkt tot één extremiteit of zelfs een deel daarvan. De serumkaliumconcentratie is tijdens een aanval matig tot ernstig verlaagd. Hierbij toont het ECG karakteristieke U-golven, die verdwijnen na normalisatie van de kaliumconcentratie. De duur van een aanval varieert (onbehandeld) van een aantal uren tot dagen. Provocerende factoren zijn rust na extreme inspanning, koolhydraatbelasting, kou en mentale spanningen. De aanvallen beginnen meestal in de puberteit; ze treden vooral op gedurende de nacht of tijdens rust. Lichamelijke activiteit kan een aanval soms (deels) voorkomen. De ziekte is dominant erfelijk, echter, de penetrantie van…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Endocrinologie: mw.dr.T.P.Links, internist-endocrinoloog.

Afd. Neurologie: hr.dr.J.H.van der Hoeven, neuroloog-klinisch neurofysioloog.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Genetica, Leiden.

Mw.dr.H.B.Ginjaar, moleculair bioloog.

Contact mw.dr.T.P.Links (t.p.links@int.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties