Van consensus naar CBO-richtlijn
Open

Commentaar
21-10-1999
J.J.E. van Everdingen
Aanvaard op 29-06-1999.
Gepubliceerd op 21-10-1999.
In print verschenen in week 42 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2086-9