Van consensus naar CBO-richtlijn
Open

Commentaar
21-10-1999
J.J.E. van Everdingen
Zie ook de artikelen op bl. 2089, 2097 en 2102.

In de ontwikkeling van richtlijnen voor goede zorg, zoals die sinds ruim 15 jaar, in de vorm van consensusteksten, worden opgesteld door het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, is de laatste jaren verandering opgetreden.1 Het proces is meer geformaliseerd, wetenschappelijk gefundeerd, besliskundig onderbouwd en, zoals dat tegenwoordig heet, transparant gemaakt (dat wil zeggen: de opzet, de procedure, de argumenten en de structuur zijn expliciet en daardoor gemakkelijk te doorzien). Daarnaast is er ook meer aandacht voor het meewegen van kosten, voor inbreng van pati√ęnten en voor wat er in de praktijk gebeurt nadat een richtlijn is opgesteld.2 De komende 10 jaar zullen richtlijnen daardoor een ander karakter hebben dan vroeger.

In dit artikel ga ik in op de veranderingen die samenhangen met de toegenomen transparantie. Andere aspecten, zoals kosteneffectiviteit en implementatie, zijn eerder in dit tijdschrift besproken.