Wat als de arts en de patiënt verschillend denken over het valrisico?

Valpreventie bij de oudere patiënt

Een hand houdt een houten marionet vast.
Lauren Dautzenberg
G.A. Rixt Zijlstra
Wilma Knol
Mariëlle Emmelot-Vonk
H.L. (Dineke) Koek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6648
Abstract

Beste collega’s,

Vandaag gaan we het hebben over valpreventie bij ouderen. Er zijn diverse manieren om het risico op vallen te verkleinen, maar oudere patiënten hebben soms een andere kijk op het valrisico dan hun arts. Hoe ga je daar als hulpverlener mee om?

In 2021 ondervonden in Nederland 76.800 65-plussers ernstig letsel na een val. De meest voorkomende letsels waren hersenletsel (18%), heupfractuur (15%) en polsfractuur (9%).1 Val-gerelateerd letsel leidt tot verlies van functionaliteit en kwaliteit van leven, hoge kosten en mortaliteit.2 Valpreventie is daarom van groot belang. Toch kunnen de betrokken patiënt, diens familie, medici en paramedici verschillend denken over het risico op vallen. Gezamenlijke besluitvorming is daarom van belang om de therapietrouw te verhogen wanneer maatregelen worden genomen om het valrisico te verminderen. In de volgende casus lichten wij dit toe aan de hand van een valanalyse en bijbehorend behandelplan.

Patiënt, een 78-jarige man met in de voorgeschiedenis artrose waarvoor hij dagelijks oxycodon gebruikt en een B-cellymfoom waarvoor hij chemotherapie heeft ontvangen, ligt opgenomen op de verpleegafdeling Geriatrie vanwege een val. Het afgelopen half jaar is hij minstens 5 keer gevallen. Daarbij heeft hij al eens zijn pols gebroken…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Geriatrie, Utrecht: drs. L. Dautzenberg, arts-onderzoeker in opleiding tot geriater; dr. W. Knol, geriater en klinisch farmacoloog; prof.dr. M. Emmelot-Vonk, geriater; dr. H.L. Koek, geriater en epidemioloog. Universiteit Maastricht, fac. Health, Medicine and Life Sciences, dept. Health Services Research (tevens: CAPHRI), Maastricht: dr. G.A.R. Zijlstra, bewegingswetenschapper.

Contact L. Dautzenberg (l.dautzenberg@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lauren Dautzenberg ICMJE-formulier
G.A. Rixt Zijlstra ICMJE-formulier
Wilma Knol ICMJE-formulier
Mariëlle Emmelot-Vonk ICMJE-formulier
H.L. (Dineke) Koek ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties