Fractuurpreventie en het gebruik van heupbeschermers bij ouderen: nog te vroeg voor aanbevelingen

Klinische praktijk
M.H. Emmelot-Vonk
H.J.J. Verhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1038-42
Abstract

Samenvatting

- Heupfracturen zijn een belangrijk probleem op oudere leeftijd.

- Heupfractuurpreventie bestaat uit: valpreventie, verbetering van de botkwaliteit en vermindering van de consequenties van een val. Bij dat laatste kunnen heupbeschermers van dienst zijn.

- Heupbeschermers laten in cluster-gerandomiseerde studies een significante reductie van het aantal heupfracturen zien met gemiddeld 50 bij ouderen die wonen in verzorgings- en verpleeghuizen en die een verhoogd valrisico hebben.

- In individueel gerandomiseerde studies wordt er echter geen reductie van het aantal heupfracturen gevonden.

- Er zijn op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar over de effectiviteit van heupbeschermers bij zelfstandig wonende ouderen.

- Een belangrijk probleem bij het gebruik van heupbeschermers is de therapietrouw, die over het algemeen zeer laag is. Veel fracturen in de interventiegroep van de gepubliceerde studies ontstonden op het moment dat de patiënten de beschermers niet droegen.

- Op dit moment zijn er nog te weinig gegevens om een definitief oordeel te kunnen geven of het dragen van heupbeschermers zinvol is of niet.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1038-42

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Geriatrie, Huispostnummer B05.256, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.M.H.Emmelot-Vonk, klinisch geriater; hr.dr.H.J.J.Verhaar, internist-klinisch geriater.

Contact mw.M.H.Emmelot-Vonk (m.h.emmelotvonk@digd.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties