Medicatie gerelateerd aan vaak vallen bij ouderen*

Onderzoek
Dubbelpublicatie
Marjan Askari
Nathalie van der Velde
Alice C. Scheffer
Stephanie Medlock
Saied Eslami
Sophia E. de Rooij
Ameen Abu-Hanna
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7289
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken welke medicijnen gepaard gaan met recidiverend vallen bij ouderen die na een val de Spoedeisende Hulp bezoeken.

Opzet

Transversaal onderzoek.

Methode

Patiënten van 65 jaar of ouder die in de periode 1 augustus 2004-31 juli 2010 de Spoedeisende Hulp bezochten wegens een val werden uitgenodigd om een gevalideerde valvragenlijst in te vullen. De lijst is ontworpen om het valrisicoprofiel te identificeren. We deelden zelfgerapporteerd medicatiegebruik in naar ‘Anatomic therapeutic chemical’(ATC)-klassen. Univariate logistische regressieanalyse werd uitgevoerd om de relatie tussen ATC-medicatieklassen en recidiverend vallen te onderzoeken. Met multivariate logistische regressieanalyse werd gecorrigeerd voor potentieel verstorende variabelen.

Resultaten

873 van de 2258 patiënten (39%) hadden in het afgelopen jaar ≥ 2 valincidenten doorgemaakt. Na correctie voor potentieel verstorende variabelen bleken antiacida (gecorrigeerde oddsratio (aOR): 1,29; 95%-BI: 1,03-1,60); analgetica (aOR: 1,22; BI: 1,06-1,41); antiparkinsongeneesmiddelen (aOR: 1,59; BI: 1,02-2,46); nasale preparaten (aOR: 1,49; BI: 1,07-2,08); oftalmologica (aOR: 1,51; BI: 1,10-2,09); antipsychotica (aOR: 2,21; BI: 1,08-4,52); en antidepressiva (aOR: 1,64; BI: 1,13-2,37) significant vaker gepaard te gaan met recidiverend vallen dan met eenmalige valincidenten.

Conclusie

Bekende valrisicoverhogende middelen, zoals psychotropica, antiparkinsonmedicatie en analgetica, verhogen het risico op recidiverend vallen. Daarnaast vonden we 4 andere geneesmiddelenklassen die een significante relatie hebben met recidiverend vallen. Wellicht kan het gebruik van deze klassen worden gezien als aanwijzing voor kwetsbaarheid en comorbiditeit bij ouderen in het algemeen, of het weerspiegelt een verschil in het risicoprofiel tussen ouderen die eenmalig vallen en ouderen die recidiverend vallen. Verder onderzoek is nodig om beter inzicht te krijgen in de oorzaken en mechanismen die samenhangen met medicatiegerelateerd recidiverend vallen bij ouderen.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Klinische Informatiekunde: M. Askari, MSc en S. Medlock, MSc, onderzoekers in opleiding; dr. S. Eslami, onderzoeker; prof.dr. A. Abu-Hanna, klinisch informatiekundige.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. N. van der Velde en prof.dr. S.E. de Rooij, internisten-geriater; dr. A.C. Scheffer, valverpleegkundige.

Contact prof.dr. S.E. de Rooij (s.e.derooij@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: voor dit onderzoek werd subsidie ontvangen van ZonMw (projectnummer 300020010).

Auteur Belangenverstrengeling
Marjan Askari ICMJE-formulier
Nathalie van der Velde ICMJE-formulier
Alice C. Scheffer ICMJE-formulier
Stephanie Medlock ICMJE-formulier
Saied Eslami ICMJE-formulier
Sophia E. de Rooij ICMJE-formulier
Ameen Abu-Hanna ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties