Vaccineren tegen waterpokken, gordelroos en rotavirus-infectie

Klinische praktijk
Nico G. Hartwig
Hans C. Rümke
Henk K.A.Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A913
Abstract

Samenvatting

  • Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is de laatste 50 jaar zeer succesvol geweest.

  • In de toekomst zullen niet alle nieuwe vaccins in het RVP worden opgenomen. Deze vaccins kunnen wel individueel worden toegediend.

  • Er zijn op dit moment 3 vaccins in ons land beschikbaar die niet of nog niet in het RVP zijn opgenomen: tegen varicella (waterpokken), herpes zoster (gordelroos) en rotavirus-infecties. Deze vaccins zijn veilig en werkzaam.

  • Waterpokken is niet altijd een onschuldige kinderziekte. Er is nu een waterpokkenvaccin beschikbaar en ook een gecombineerd bof-mazelen-rode hond-waterpokkenvaccin.

  • Gordelroos (herpes zoster) heeft voor veel oudere patiënten een hoge ziektelast met als complicaties vooral postherpetische neuralgie en herpes zoster ophthalmicus. Voor vaccinatie komen 60 plussers in aanmerking.

  • Rotavirus is vaker geassocieerd met ernstige symptomen van diarree dan andere verwekkers. Meer dan 95% van de kinderen heeft vóór het 5e levensjaar één of meerdere perioden van rotavirus-gastro-enteritis doorgemaakt. Elk jaar worden circa 3400 kinderen opgenomen voor rehydratiebehandeling na rotavirus-infectie. Het vaccin wordt oraal gegeven.

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum-Sophia, Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde- infectieziekten/immunologie.

Dr. N.G.Hartwig, kinderarts-infectioloog.

Vaxinostics BV, Rotterdam.

Dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog.

Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof.dr. H.K.A.Visser, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde.

Contact prof.dr. H.K.A. Visser (h.k.a.visser@hetnet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: N.G. Hartwig is lid geweest van de ‘expert board’ aangaande rotavirus en rotavirusvaccinatie van Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) (ERVAC-meetings 2005-2006). Hij heeft voor Glaxo Smith Kline (GSK) lezingen en training verzorgd over vaccinatieprogramma’s. Hij heeft geen financiële belangen bij deze bedrijven. H.C. Rümke is lid van de Commissie Rijksvaccinatieprogramma van de Gezondheidsraad en Bestuurslid van de Dutch Vaccines Group. Hij is in 2007-2008 lid geweest van een onafhankelijke werkgroep Working Against Varicella in Europe (WAVE) die mogelijk werd gemaakt door GSK. Vaxinostics voerde klinische studies uit met BMRW-vaccins bij kinderen voor GSK en SPMSD. Hij heeft geen financiële of andere belangen bij deze bedrijven. H.K.A. Visser: geen belangenconflict gemeld.
Aanvaard op 25 september 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties