Rotavirusvaccinatie: prioriteit voor hoog-risicokinderen

Opinie
Patricia C.J.L. Bruijning-Verhagen
Marc J.M. Bonten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6673
Abstract

Rotavirus veroorzaakt ernstige gastro-enteritis bij jonge kinderen. Naar schatting heeft 1 op de 2 kinderen in Nederland vóór de leeftijd van 5 jaar een episode van rotavirus-gastro-enteritis doorgemaakt, 1 op de 15 is hiervoor bij de huisarts geweest en 1 op de 42 heeft een ziekenhuisopname gehad.1 Jaarlijks worden 4500-5000 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met deze infectie en ongeveer drie kwart van hen is jonger dan 2 jaar.2,3 Daarnaast is het rotavirus een belangrijke oorzaak van ziekenhuisinfecties, vooral op kinder- en zuigelingenafdelingen, waar het virus frequent geïntroduceerd wordt door kinderen opgenomen met gastro-enteritis.4 Wij vinden dat rotavirusvaccinatie ook in Nederland een plaats in het vaccinatiebeleid verdient. Dit is met name van belang voor kinderen met een hoog risico op complicaties.

Vaccinatie tegen rotavirus

Er zijn 2 orale vaccins die bescherming bieden tegen rotavirus-gastro-enteritis: Rotarix en RotaTeq. Ze zijn geregistreerd voor toediening aan zuigelingen in 2 of…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact dr. P.C.J.L. Bruijning-Verhagen (p.bruijning@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6673; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 14 augustus 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Patricia C.J.L. Bruijning-Verhagen ICMJE-formulier
Marc J.M. Bonten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Ellen
van der Linden

In uw commentaarstuk over Rotavirusvaccinatie in NTvG 41 schrijft u dat  hoogrisico- kinderen waarschijnlijk onvoldoende bereikt kunnen worden door het RVP en even verderop dat een aanzienlijk deel van de hoog-risico kinderen de leeftijdsgrens van 14 weken al gepasseerd zijn wanneer zij in aanmerking komen voor RVP vaccins. Gaat dat zo in Utrecht of bent u slecht op de hoogte?

Als het goed is wordt bij deze kinderen gewoon het RVP gestart in het ziekenhuis op de leeftijd van 2 maanden. Dat hoort echt  zo te zijn. Uitstel zonder contra-indicatie - die altijd tijdelijk is - of specifieke wensen van de ouders, is slechte praktijkvoering. Vooral deze hoogrisicokinderen dienen tijdig beschermd te worden. Toedienen van RVP vaccins is werkelijk niet alleen voorbehouden aan de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zodra het kind verder door de JGZ wordt vervolgd kan deze natuurlijk het vervolg van de uitvoering van het RVP op zich nemen. En met het oog op uw onderwerp: er is in die zin dan ook geen reden om Rotavirusvaccinatie niet in het RVP op te nemen.

De kosteneffectiviteit is een ander verhaal. 

 

Ellen van der Linden, jeugdarts, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Patricia
Bruijning-Verhagen

In reactie op de opmerkingen van collega van der Linden willen wij allereerst graag benadrukken dat wij geenszins tegen implementatie van rotavirusvaccinatie in het RVP zijn. In tegendeel, er is aanzienlijke gezondheidswinst te boeken bij universele toepassing van rotavirusvaccinatie voor jonge kinderen. Wij pleiten er echter voor om in het geval van hoog-risico kinderen rotavirusvaccinatie niet afhankelijk te maken van het RVP. Allereerst omdat nog niet vaststaat of en wanneer rotavirusvaccinatie zal worden geïmplementeerd in het RVP, terwijl de noodzaak van rotavirusvaccinatie voor hoog-risico kinderen groot is. Daarnaast blijkt dat tijdigheid van RVP vaccinaties in de praktijk wel degelijk een probleem is onder hoog-risico kinderen. Zo wordt onder vroegprematuren één derde niet tijdig gevaccineerd tegen DKTP.1 Voor nieuwere RVP vaccins, zoals pneumococcenvaccinatie, liggen de percentages nog hoger. Ook voor andere groepen hoog-risico kinderen gelden deze problemen.

Omdat rotavirusvaccinatie, in tegenstelling tot de huidige RVP vaccins, later niet meer ingehaald kan worden is tijdigheid van cruciaal belang. Een nadrukkelijke betrokkenheid van kinderartsen, die in de kritische eerste levensmaanden primair de zorg dragen voor hoog-risico kinderen, is ons inziens noodzakelijk om tijdigheid en daarmee vaccinatie tegen rotavirus te waarborgen voor deze groep.

Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog

(1)   van Lier, E. A., Oomen, P. J., Mulder, M., Conyn-van Spaendonck, M. A. E., Drijfhout, I. H., de Hoogh, P. A. A. M., and de Melker, H. E. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland.  RIVM; 2013. Report No.: RIVM Rapport 150202001.