Vaak hypocapnie bij stabiele astma

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4961

Van de patiënten met stabiele astma die op consult komen op de longpoli, verkeert 40% in een acute of chronische hypocapnie: ze hebben een verlaagd CO2-gehalte in het bloed. Dat concluderen Duco Deenstra van het Radboudumc en collega’s naar aanleiding van hun ‘real world’-onderzoek.

Astma gaat vaak gepaard met dysfunctionele ademhaling, zoals hyperventilatie. De gouden standaard voor het aantonen van hyperventilatie is een bloedgasanalyse, om een al dan niet metabolisch gecompenseerde respiratoire alkalose aan te tonen. Een betrouwbare schatting van de prevalentie van hypocapnie bij stabiele astma ontbrak echter. Het hoofddoel van het onderzoek…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties