Wanneer volstaat een veneuze bloedgas op de SEH?

Klinische praktijk
Jeroen A.J.M. van Exsel
Sami O. Simons
Cornelis Kramers
Yvonne F. Heijdra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D785
Abstract

Dames en Heren,

Bloedgaswaarden informeren de clinicus onder meer over respiratoir falen en verstoringen in het zuur-base-evenwicht. Bepaling van deze waarden speelt een belangrijke rol in de diagnostiek bij patiënten op de SEH. Zo worden op onze SEH jaarlijks ruim 3500 arteriële en ruim 6000 veneuze bloedgassen bepaald. Regelmatig wordt een arteriële bloedgas afgenomen waar een veneuze volstaat. De laatste is minder belastend voor de patiënt en makkelijker uitvoerbaar voor de hulpverlener. Aan de hand van 3 casussen laten we zien wanneer een veneuze bloedgas op de SEH kan worden gebruikt en daarmee de voorkeur geniet.

Exacerbatie COPD

Patiënt A, een 63-jarige vrouw die bekend is met COPD, wordt gezien op de SEH. De afgelopen 2 dagen is zij meer gaan hoesten, geeft ze sputum op en is ze benauwd geworden.

Op de SEH heeft patiënte een ademhalingsfrequentie van 20/min. Over de longen wordt een verlengd exspirium met hoogfrequente rhonchi…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Longziekten: drs. J.A.J.M. van Exsel, longarts in opleiding; dr. S.O. Simons en prof.dr. Y.F. Heijdra, longartsen.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. C. Kramers, internist.

Contact drs. J.A.J.M. van Exsel (jeroen.vanexsel@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Paul Brussee gaf commentaar op een eerdere versie van het manuscript. Ruben Smeets en Paul Geutjes, klinisch chemici, gaven aanvullende informatie.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeroen A.J.M. van Exsel ICMJE-formulier
Sami O. Simons ICMJE-formulier
Cornelis Kramers ICMJE-formulier
Yvonne F. Heijdra ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan
J. van der Meulen

Na het lezen van de zin “Wanneer men echter klinisch een respiratoire uitputting vermoedt of wanneer men twijfelt aan de diagnose en een aniongap wil berekenen, volstaat een veneuze bloedgas niet en dient men een arteriële bloedgas af te nemen.” was het mij duidelijk dat longartsen veel van zuurstof weten maar minder van de aniongap. Natuurlijk kan men een aniongap uit een arteriële bloedgas berekenen, maar ook hier volstaat de veneuze bloedgas.

Zie hiervoor http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/mech/cases/case26/Acid_base_note… en daar staat: Sum of Cations minus anions >> (Na+K)-(CL+HCO3) >> Use the measured total CO2 from venous blood as HCO3 >> anion gap is an artifact because some anions are not measured >> normal anion gap is 8-12 meq/L (Varies from Lab to Lab) ).

Jammer dat de test de verkeerde informatie handhaaft.