Urologie

Media
J.L.H.R. Bosch
A. Prins
R.J. Scholtmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:1066-7

Urologie. (Praktische huisartsgeneeskunde, deel 8.) Onder redactie van J.L.H.R.Bosch en A.Prins. 358 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004. ISBN 90-313-3753-6. Prijs: geb. € 54,60.

Urologie is het 8e deel in de serie ‘Praktische huisartsgeneeskunde’. Aan deze uitgave, waarvan het omslag abusievelijk de naam J.H.L.R.Bosch in plaats van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties