Problemen rond de diagnostiek en behandeling van kinderen met urologische afwijkingen

Klinische praktijk
R.J. Scholtmeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:849-54

Zie ook het artikel op bl. 854.

Dames en Heren,

In ons kinderurologisch centrum zien wij regelmatig kinderen bij wie zich problemen hadden voorgedaan bij eerste beoordeling en behandeling van de urologische afwijking. In enkele gevallen had dit ernstige gevolgen, Er waren soms al meerdere operaties uitgevoerd en opnieuw opereren bleek weer noodzakelijk te zijn, hetgeen voor het kind en de ouders veel leed met zich meebracht. Niet zelden bleek bij deze kinderen een ernstig en onherstelbaar verlies van functionerend nierweefsel te zijn ontstaan, wat soms ook te wijten was aan onvoldoende controle na de primaire ingreep.

De volgende ziektegeschiedenissen tonen aan waartoe een onjuiste beoordeling en behandeling of een onvoldoende controle kunnen leiden.

Patiënt A is een jongen die thans anderhalf jaar oud is. Bij hem werd op de leeftijd van 2 maanden cystografisch onderzoek verricht wegens een ernstige urineweginfectie. Daarbij werd ernstige dubbelzijdige vesicorenale reflux – rechts graad…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd.

Kinderurologie, Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Prof.dr.R.J.Scholtmeijer, uroloog.

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties