Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2220-3

Vergadering gehouden op 8 mei 1987 te Heemskerk

P.J.R.O.van Helsdingen, A.J.P.F.Lombarts en L.S.Jonker (Den Haag), De rol van het prostaatspecifieke antigeen bij de diagnostiek van het prostaatcarcinoom

Er werd een vergelijkend onderzoek verricht tussen de serumwaarden van de prostaatzure fosfatase bepaald met enerzijds enzymatische (EPAP) en radioimmunologische (RPAP) methode en anderzijds het prostaatspecifieke antigeen (PSA). Het betrof een groep van 90 patiënten, bij wie de diagnose histopathologisch na operatie werd gesteld. Er waren 33 patiënten met een benigne prostaathypertrofie (BPH), 29 met een BPH en chronische prostatitis (BPH I) en 28 patiënten met een onbehandeld prostaatcarcinoom. Tevens werd gekeken naar…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

R.Th.Bijleveld, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties