Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:521-8

Vergadering gehouden op 12 mei 1995 te Veldhoven

W.F.R.M.Koch, M.de Wildt, E.te Slaa, F.M.J.Debruyne en J.J.M.C.H.de la Rosette (Nijmegen), Selectiecriteria voor echografie van de nieren bij screening op benigne prostaathyperplasie

De screening van patiënten met een outflow-obstructie op basis van vermeende benigne prostaathyperplasie (BPH) omvat een scala aan onderzoeken. Naast anamnese en rectaal toucher, prostaatspecifiek antigeen (PSA)- en creatininebepaling worden meer uitgebreide onderzoeken gedaan als uroflowmetrie, urodynamisch onderzoek, transrectale echografie, cystoscopie, buikoverzichtsfoto en echografie van de nieren. In de literatuur werd al eerder beschreven dat intraveneuze urografie vervangen kon worden door een combinatie van nierechografie en buikoverzichtsfoto. Nierechografie heeft hierbij…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, pa Centraal Secretariaat. Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht. Dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties