Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2166-75

Vergadering gehouden op 15 april 1994 te Drunen

S.Horenblas, C.J.Berendsen, W.W.ten Bokkel Huinink, B.Loftus, J.A.van Dongen en H.van Tinteren (Amsterdam), Chirurgie na chemotherapie bij het gemetastaseerdnon-seminoma-testiscarcinoom

Alle patiënten bij wie na chemotherapie wegens een gemetastaseerd testiscarcinoom röntgenologisch aanwijzingen bestaan voor een resttumor worden geopereerd teneinde deze resttumor te verwijderen. In tegenstelling tot sommige klinieken die een complete retroperitoneale klierdissectie voorstaan, hebben wij tot op heden alleen de macroscopische residuele massa verwijderd zonder te streven naar een volledige klierdissectie. Teneinde de effectiviteit van deze handelswijze te beoordelen werden alle patiënten die door ons werden geopereerd, geanalyseerd.

Van 1978 tot heden werden…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, pa Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht. Dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties