Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1850-6

Vergadering gehouden op 7 mei 1993 te Drunen

R.F.M.Bevers, P.C.N.Vos, E.C.de Boer, K.H.Kurth en D.H.J.Schamhart (Amsterdam), Fagocytose en BCG-geïnduceerde interleukine-6-produktie door T24-blaastumorcellen

Blaasspoeling met Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is een effectieve behandeling voor patiënten met oppervlakkige blaastumoren. Alhoewel het werkingsmechanisme hiervan niet bekend is, wordt algemeen aangenomen dat BCG een lokale immuunrespons induceert. Hierdoor wordt mogelijk de antitumoractiviteit geïnitieerd. Bij in vitro-onderzoek toonden wij eerder aan dat BCG in staat is bij T24-blaastumorcellen een verhoogde interleukine-6 (IL-6)-produktie te induceren. Cytokinenproduktie van blaas(tumor)cellen speelt mogelijk een rol bij het op gang komen van de immuunreactie. Onderzoek van Ratliff et al. heeft laten…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20.061, 3502 LB Utrecht.

Dr.J.W.Hoekstra, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties