Nederlandse Vereniging voor Urologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:344-51

Vergadering gehouden op 3 mei 1991 te Arnhem

E.S.S.van de Aker, R.J.A.M.Davits, J.M.Nijman en R.J.Scholtmeijer (Rotterdam), Het effect van intramusculair toegediend testosteron op de penisgroei bij hypospadie

Een van de theorieën over het ontstaan van hypospadie vermoedt het ongevoelig of afwezig zijn van androgeenreceptoren in het eindorgaan, de penis. Hypospadiecorrecties worden bij voorkeur op jonge leeftijd uitgevoerd. Uit literatuurgegevens blijkt dat het toedienen van testosteron effect heeft op de penisgroei. Het ligt voor de hand aan te nemen dat een operatie uitgevoerd op een grotere penis, technisch eenvoudiger is. Ter beoordeling hiervan werd een prospectief onderzoek opgezet. Het effect van…

Auteursinformatie

Nederlandse Vereniging voor Urologie, Centraal Secretariaat, Postbus 20061, 3502 LB Utrecht.

Dr.T.A.Boon, 2e secretaris.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties