Urodynamisch onderzoek noodzakelijk voor correcte diagnostiek bij prostatisme

Klinische praktijk
R.A. Janknegt
H.J. Rollema
C. van de Beek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1751-6

Zie ook de artikelen op bl. 1749, 1756, 1760 en 1764.

Inleiding

Het aantal prostaatoperaties per jaar voor benigne prostaathyperplasie (BPH) neemt sterker toe dan de vergrijzing, Volgens de SIG Zorginformatie werden in 1972 9200 prostaatoperaties in Nederland verricht en in 1991 17.776.1 Deze sterke toename berust niet uitsluitend op vergrijzing. Een andere factor is ongetwijfeld dat patiënten met zogenaamde prostatismeklachten in een vroeger stadium advies vragen.

Tot circa 5 jaar geleden waren de diagnose en de therapie bij BPH simpel en gelijkluidend: evident prostatisme en een vergrote prostaat leidden tot een operatieve verwijdering van het glandulaire deel. In het algemeen is operatieve behandeling van de prostaat een veilige en effectieve ingreep. Meer dan 80 van de geopereerde patiënten wordt behandeld met transurethrale resectie van de prostaat en de overigen door open prostatectomie (indien de prostaat meer dan 60 g weegt). De klinische uitkomst van de beide operatiemethoden…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.R.A.Janknegt, dr.H.J.Rollema en C.van de Beek, urologen.

Contact prof.dr.R.A.Janknegt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties