Diagnostiek en behandeling kunnen beter

Urineweginfecties op de huisartsenpost

Opinie
Tamara N. Platteel
Bart J. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5776
Abstract

Op de huisartsenpost vragen huisartsen geen urinekweek aan bij 90% van de patiënten bij wie een kweek geïndiceerd is. Ook schrijven zij een antibioticum vaak niet volgens de richtlijn voor. Wat zijn daar de gevolgen van? En waarom wijkt de praktijk zo af van de richtlijn?

In de vorige versie van de NHG-standaard ‘Urineweginfecties’ werd de optie geïntroduceerd om bij niet-zwangere, gezonde vrouwen met klachten die zij herkenden van een eerdere cystitis, de diagnose ‘urineweginfectie’ te stellen zonder urineonderzoek te verrichten. Omdat deze strategie kan leiden tot overbehandeling, wordt ze afgeraden in de nieuwste versie van de richtlijn uit 2020.1 In het onderzoek dat elders in het NTvG wordt beschreven,2 werden gegevens verzameld uit 2018. Het is dan ook aannemelijk dat veel patiënten die alleen telefonisch contact hadden met de huisartsenpost, antibiotica kregen voorgeschreven (41% van alle voorschriften) op basis van de oude aanbeveling.

Urineweginfectie vaststellen

Volgens de herziene NHG-standaard kan bij een patiënt met aan de urineweg gerelateerde klachten de diagnose ‘urineweginfectie’ worden gesteld op basis van een positieve uitslag van de nitriettest. Wanneer de uitslag van een dipstick van de urine alleen positief is voor leukocyten is de diagnose nog niet zeker…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde en Infectieziekten, Utrecht: T.N. Platteel, MSc, huisarts en senior onderzoeker. Nivel, Utrecht: dr. B.J. Knottnerus, huisarts en senior onderzoeker.

Contact T.N. Platteel (t.n.platteel-3@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tamara N. Platteel ICMJE-formulier
Bart J. Knottnerus ICMJE-formulier
Urineweginfecties op de huisartsenpost
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties