Workload, diagnostiek en behandeling

Urineweginfecties op de huisartsenpost

Nieuws
Tamara N. Platteel
Bart J. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5789

Waarom dit onderzoek?

Urineweginfecties behoren tot de vaakst voorkomende infecties in de eerste lijn. Eerder onderzoek in huisartsenpraktijken liet zien dat huisartsen bij de diagnostiek en behandeling van urineweginfecties frequent afwijken van de richtlijnen, wat leidt tot het onjuist voorschrijven van antibiotica en het inefficiënt inzetten van diagnostiek, zoals urinekweken…

Auteursinformatie

Contact T.N. Platteel (t.n.platteel-3@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tamara N. Platteel ICMJE-formulier
Bart J. Knottnerus ICMJE-formulier
Wel of geen urinekweek buiten praktijkuren?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties