De standaard 'Urineweginfecties' van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de interne geneeskunde

Opinie
P.J. van den Broek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:718-20
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 716, 720 en 735.

In het jaar 1999 verscheen niet alleen de eerste herziening van de standaard ‘Urineweginfecties’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), maar ook de herziening van de consensus ‘Urineweginfecties’ van het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO.1-5 De CBO-richtlijn geeft aanwijzingen voor de diagnostiek en de behandeling van urineweginfecties in de huisarts- en specialistenpraktijk en bestrijkt daarmee een breder terrein dan de NHG-standaard. De aanbevelingen vertonen een grote mate van overeenkomst. Hiertoe heeft de grote inbreng van huisartsen die hebben meegewerkt aan de revisie van beide richtlijnen ongetwijfeld bijgedragen. Toch zijn er een paar opvallende verschillen die om commentaar vragen.

niet-zwangere vrouwen met acuut ontstane, pijnlijke en frequente mictie

In de herziene CBO-richtlijn is ten opzichte van de richtlijn uit 1988 een grote omzwaai gemaakt in het beleid bij niet-zwangere vrouwen met klachten van acuut ontstane, pijnlijke en frequente…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Infectieziekten, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Contact Prof.dr.P.J.van den Broek, internist-infectioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties