Urineweginfectie door Candida bij gebruik SGLT2-remmer

Iemand die een suikerstrooier leeg gooit
Anna M. Zeelenberg
Gerard J. van der Wielen
Edith. D. Beishuizen
David J. Hetem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7268
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Natrium-glucose-cotransporter-2(SGLT2)-remmers zijn een relatief nieuwe groep van antidiabetica. Zij blokkeren de renale glucosereabsorptie, waardoor de glucoseconcentratie in de urine toeneemt (glucosurie). De verwachting is dat deze middelen steeds vaker voorgeschreven zullen worden. Daardoor kunnen artsen van alle specialismen in contact komen met patiënten die een SGLT2-remmer gebruiken.

Casus

We beschrijven de casus van een mannelijke patiënt die een urineweginfectie door Candida glabrata ontwikkelde tijdens het gebruik van een SGLT2-remmer. Nadat hij was gestopt met de SGLT2-remmer verdween ook de infectie.

Conclusie

Urineweginfecties door Candida worden nauwelijks gezien bij gezonde personen. Glucosurie is een bekende risicofactor voor genitale schimmelinfecties. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of SGLT2-remmers een risicofactor zijn voor urineweginfecties door schimmels.

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag, afd. Urologie: drs. A.M. Zeelenberg, anios urologie; dr. G.J. van der Wielen, uroloog; afd. Interne Geneeskunde: dr. E.D. Beishuizen, internist; afd. Medische Microbiologie: dr. D.J. Hetem, medisch microbioloog.

Contact A.M. Zeelenberg (annazeelenberg@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anna M. Zeelenberg ICMJE-formulier
Gerard J. van der Wielen ICMJE-formulier
Edith. D. Beishuizen ICMJE-formulier
David J. Hetem ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties