SGLT2-remmers, ook bij kwetsbare ouderen?

Pillen
Dorianne M. van Bruggen
David R.M. Jansen
Eveline P. van Poelgeest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7935
Abstract

SGLT2-remmers hebben bewezen gunstige effecten bij diabetes mellitus type 2, hartfalen en chronische nierinsufficiëntie. Maar geldt dat ook bij kwetsbare ouderen?

Samenvatting

Natrium-glucose-cotransporter 2-remmers (SGLT2-remmers) hebben een prominente rol verworven in de behandeling van diabetes mellitus type 2, hartfalen en chronische nierinsufficiëntie. Bij de behandeling van kwetsbare ouderen heerst enige terughoudendheid, vanwege de onbekende balans tussen voor- en nadelen in deze populatie. In dit artikel geven wij een overzicht van de klinische effecten van SGLT2-remmers bij kwetsbare patiënten. SGLT2-remmers laten, onafhankelijk van de leeftijd, beschermende effecten zien voor verschillende cardiovasculaire uitkomstmaten, zoals mortaliteit, ziekenhuisopnames vanwege hartfalen en symptoomlast bij hartfalen. Daarmee zijn deze middelen gunstig voor een grote groep ouderen met cardiovasculaire multimorbiditeit. Er is echter nog onvoldoende literatuur beschikbaar over uitkomsten bij kwetsbare ouderen (‘clinical frailty scale’-score > 5). Daarnaast staan bijwerkingen als hypovolemie en urogenitale infecties mogelijk meer op de voorgrond bij deze populatie. In de meest kwetsbare populatie is terughoudendheid daarom op zijn plaats. Bij patiënten met beperkte kwetsbaarheid raden wij aan om de risico’s zorgvuldig en per patiënt te beoordelen.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Geriatrie: drs. D.M. van Bruggen, arts in opleiding tot klinisch geriater; drs. D.R.M. Jansen, klinisch geriater en klinisch farmacoloog. Amsterdam UMC en Expertisecentrum farmacotherapie bij ouderen (Ephor), Amsterdam: dr. E.P. van Poelgeest, internist ouderengeneeskunde en klinisch farmacoloog.

Contact D.M. van Bruggen: (dorianne.vanbruggen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dorianne M. van Bruggen ICMJE-formulier
David R.M. Jansen ICMJE-formulier
Eveline P. van Poelgeest ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Hartfalen
Dit artikel wordt besproken in#37 Medicatieverificatie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties