Het belang van de linkerventrikelejectiefractie

Nieuwe behandelmogelijkheden bij hartfalen

machine hart
Claire L. Nielsen Gerlach
Frans H. Rutten
Arend Mosterd
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6741
Abstract

Samenvatting

  • Hartfalen is een aandoening met een hoge sterfte waar nagenoeg iedere arts mee te maken krijgt.
  • Transthoracale echocardiografie is een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van de diagnose en bepalen van de behandeling.
  • Op basis van de linkerventrikelejectiefractie (LVEF) kan onderscheid worden gemaakt in drie groepen hartfalen: (a) hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF; LVEF ≤ 40%), (b) hartfalen met licht verlaagde ejectiefractie (HFmrEF; LVEF 41-49%) en (c) hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF; LVEF ≥ 50%). Elke groep heeft zijn eigen karakteristieken.
  • De behandeling van HFrEF bestaat uit vier medicamenteuze pijlers: (a) ‘angiotensine converting enzyme’-remmers (ACE-i) of angiotensinereceptor-neprilysine-remmers (ARNI), (b) β-blokkers, (c) mineralocorticoïdreceptor-antagonisten (MRA) en (d) natrium-glucose-cotransporter-2(SGLT2)-remmers. Gelijktijdige toepassing van middelen uit deze vier groepen leidt tot afname van klachten en een betere overleving.
  • Een ACE-i, β-blokker en MRA kunnen worden overwogen als behandeling van patiënten met HFmrEF. De behandeling van HFpEF richt zich met name op reductie van de klachten.
Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, afd. Cardiologie, Den Haag: drs. C.L. Nielsen Gerlach, aios cardiologie. UMC Utrecht, Divisie Julius Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, Utrecht: prof. dr. F.H. Rutten, huisarts. Meander Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amersfoort: dr. A. Mosterd, cardioloog.

Contact C.L. Nielsen Gerlach (C.NielsenGerlach@hagaziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Claire L. Nielsen Gerlach ICMJE-formulier
Frans H. Rutten ICMJE-formulier
Arend Mosterd ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties