Uitwerking Richtsnoer 'Enuresis nocturna' voor kinderen met hardnekkige klachten

Klinische praktijk
R.A. Hira Sing
F.J.M. van Leerdam
R.N. Sukhai
J.W. van Capelle
F.M.J.A. Froeling
M.A.W. Vijverberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:17-4
Abstract

Samenvatting

- Om een kind met hardnekkige klachten van enuresis nocturna droog te krijgen, is het van belang om na te gaan welke factoren een rol spelen bij het bedplassen en waarom eerdere behandeling is mislukt. Het gebruik van een mictielijst is hierbij onmisbaar.

- De behandeling moet op maat worden gegeven. De plaswekker met juiste begeleiding heeft de voorkeur.

- Desmopressine is met name geschikt bij nachtelijke polyurie of als door omstandigheden de plaswekker weinig kans van slagen heeft. Zowel de dosis als het tijdstip van inname is bepalend voor het resultaat.

- Als de plaswekker niet binnen twee weken tot resultaat leidt of als een snel effect van belang is, is de combinatie desmopressine met plaswekker zinvol.

- Bedplassen gecombineerd met mictieproblemen overdag wijst vaak op een geringe blaascapaciteit en/of op -instabiliteit. Bij deze kinderen kan blaastraining en/of behandeling met een anticholinergicum (eventueel gecombineerd met desmopressine) zinvol zijn.

Auteursinformatie

GG&GD, Jeugdgezondheidszorg, Amsterdam.

VU Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde en Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Amsterdam.

Hr.F.J.M.van Leerdam, jeugdarts (tevens: TNO Preventie en Gezondheid, Leiden).

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Leiden.

Hr.dr.R.N.Sukhai, kinderarts.

Isala Klinieken, locatie Sophia Ziekenhuis, afd. Urologie, Zwolle.

Hr.J.W.van Capelle, uroloog.

Juliana Kinderziekenhuis en Rode Kruis Ziekenhuis, afd. Urologie, 's-Gravenhage

Hr.F.M.J.A.Froeling, uroloog.

Universitair Medisch Centrum, afd. Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk, Utrecht.

Mw.M.A.W.Vijverberg, incontinentietherapeut.

Contact Hr.prof.dr.R.A.Hira Sing, kinder- en jeugdarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties