Uit de Cochrane Library: routinematig gebruik van een maagsonde na een abdominale operatie niet zinvol

Klinische praktijk
J.V.Th.H. Hamerlynck
S. Middeldorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2279-80
Abstract

Inleiding

Zie ook het artikel op bl. 2278.

Met het routinematige gebruik van de maagsonde voor nasogastrische decompressie na abdominale operaties beoogt men de postoperatieve morbiditeit te verminderen door het herstel van de darmfunctie te versnellen, longcomplicaties (atelectase, pneumonie) te voorkomen, het risico op naadlekkage te verkleinen, het welbevinden van de patiënt te bevorderen en de duur van de ziekenhuisopname te verkorten.

Doelstelling van de hier besproken systematische review1 was het samenvatten van gerandomiseerde klinische onderzoeken naar de effecten van een maagsonde na abdominale operaties.

methode

Zoekstrategie

De zoektermen waren ‘nasogastric’, ‘tubes’ en ‘randomised’. Bij het zoeken werd gebruikgemaakt van Medline (1966-mei 2004), Embase (1971-mei 2004), Cochrane Central Register of Controlled Trials in de Cochrane Library 2004, issue 3, en de literatuurlijsten van de relevante studies. Er werd geen taalrestrictie toegepast.

Selectiecriteria

Er werden artikelen geselecteerd over studies waarin volwassen patiënten een abdominale operatie hadden ondergaan. Er werd…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Dutch Cochrane Centre, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.dr.J.V.Th.H.Hamerlynck, gynaecoloog; mw.dr.S.Middeldorp, internist.

Contact hr.dr.J.V.Th.H.Hamerlynck (j.v.hamerlynck@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties