Uit de Cochrane Library: introductie

Opinie
J.V.Th.H. Hamerlynck
S. Middeldorp
R.J.P.M. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2278
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2279.

De Cochrane Collaboration is een internationale non-profitorganisatie die het maken, onderhouden en verspreiden van systematische reviews over interventies in de gezondheidszorg stimuleert en ondersteunt. Deze systematische literatuuroverzichten worden gepubliceerd in de Cochrane Library, die via internet en op cd-rom beschikbaar is (www.thecochranelibrary.com). Inmiddels bevat de Cochrane Library meer dan tweeduizend systematische reviews, die geregeld worden geactualiseerd. Ze worden beschouwd als de beste actuele samenvattingen van beschikbaar klinisch bewijs bij een welomschreven vraagstelling. De Cochrane Library verschijnt ieder kwartaal.

Veel Cochrane-reviews bevatten conclusies met onmiskenbare en betekenisvolle nieuwswaarde. Ook komt het voor dat bevindingen in Cochrane-reviews afwijken van alom vigerende praktijken. Soms blijken gangbare interventies niet alleen zinloos te zijn, maar zelfs schadelijke neveneffecten te hebben.

In samenwerking met het Dutch Cochrane Centre, de Nederlandse vertegenwoordiger van de Cochrane Collaboration, wil de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een selectie van…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Dutch Cochrane Centre, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.dr.J.V.Th.H.Hamerlynck, gynaecoloog; mw.dr.S.Middeldorp, internist; hr.dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog.

Contact mw.dr.S.Middeldorp (s.middeldorp@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties