De praktijk van systematische reviews. XI. De Cochrane Library

Klinische praktijk
N. Boluyt
R.J.P.M. Scholten
M. Offringa
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2572-7
Abstract

Samenvatting

- Systematische literatuuroverzichten geven een overzicht van de stand van zaken van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

- Ze zijn van belang bij het oplossen van medische vragen door klinisch werkzame artsen, kunnen dienen ter onderbouwing van richtlijnen en worden in de gezondheidszorg gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen en om de research-agenda te bepalen.

- De Cochrane Library is de belangrijkste bron voor informatie over de effectiviteit van interventies in de gezondheidszorg en bevat 8 databases.

- Het meest relevant voor klinisch werkzame artsen zijn de Cochrane Database of Systematic Reviews, de Database of Abstracts of Reviews of Effects en de Cochrane Central Register of Controlled Trials.

- De twee eerstgenoemde databestanden bevatten op dit moment ruim 5000 systematische literatuuroverzichten. De als derde genoemde is de grootste database ter wereld met verwijzingen naar (gerandomiseerde) gecontroleerde onderzoeken.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Dutch Cochrane Centre, J2-270, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Mw.N.Boluyt, kinderarts; dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog; prof.dr.M.Offringa, kinderarts-epidemioloog.

Contact mw.N.Boluyt (n.boluyt@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties