De praktijk van systematische reviews. II. Zoeken en selecteren van literatuur

Klinische praktijk
W.J.J. Assendelft
M.W. van Tulder
R.J.P.M. Scholten
L.M. Bouter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:656-61
Abstract

Samenvatting

- Het planmatig zoeken en selecteren van onderzoeken vormen een belangrijk onderdeel van een systematische review. Het verdient aanbeveling om de diverse stappen vooraf in een protocol vast te leggen. De grondigheid van het zoeken en het selecteren zal deels afhangen van de beschikbare tijd en financiële middelen.

- Een zoekactie dient uit te gaan van een helder geformuleerde vraagstelling, die wordt geoperationaliseerd in duidelijke in- en exclusiecriteria.

- Het praktische startpunt van een zoekstrategie is een zoekactie in bij voorkeur meerdere elektronische literatuurbestanden, zoals Medline en EMBASE-Excerpta Medica. Aanvullende zoekacties kunnen worden gedaan in trialregisters en gedrukte indexen, door het aanschrijven van experts en fabrikanten en het handmatig doorzoeken van tijdschriften.

- Het opslaan van de verkregen referenties in een bibliografisch bestand wordt aanbevolen.

- Diverse methodologische problemen spelen een rol bij het zoeken en het selecteren van onderzoeken voor een review: onderzoeken worden selectief niet gepubliceerd, resultaten worden slechts ten dele in een publicatie opgenomen, onderzoeken worden selectief opgenomen in referentielijsten van andere publicaties en reviewers zelf maken systematische fouten in het proces van selecteren.

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Geneeskunde, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Amsterdam.

Dr.W.J.J.Assendelft, huisarts-epidemioloog (thans: Dutch Cochrane Centre, Academisch Medisch Centrum, Postbus 22.700, 1100 DE Amsterdam); dr.M.W.van Tulder en prof.dr.L.M.Bouter, epidemiologen; dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog.

Contact dr.W.J.J.Assendelft

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties