Uit de Cochrane Library: effectieve maatregelen beschikbaar voor valpreventie bij ouderen

Klinische praktijk
J.V.Th.H. Hamerlynck
S. Middeldorp
R.J.P.M. Scholten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:374-6
Abstract

Inleiding

Botbreuken als gevolg van vallen dragen in belangrijke mate bij aan de morbiditeit van ouderen. Ongeveer 30 van de 65-plussers valt minstens eens per jaar. Het percentage is nog hoger in tehuizen en instellingen. Hoewel minder dan 10 van de valincidenten tot een botbreuk leidt, is medische zorg vereist bij 20.

De doelstelling van de hier besproken systematische review1 was het effect te beoordelen van maatregelen en interventies die bedoeld zijn om het aantal valincidenten bij ouderen te doen afnemen, zowel bij zelfstandig wonenden als bij ouderen in instellingen en in ziekenhuizen.

methode

Zoekstrategie

Er werd gebruikgemaakt van het onderzoeksregister van de Cochrane Musculoskeletal Group (januari 2003), het Cochrane Central Register of Controlled Trials in de Cochrane Library (2005, issue 4), Medline (1966-februari 2003), Embase (1988-2003, week 19), de Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL; 1982-april 2003), The National Research Register (2003, issue…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Dutch Cochrane Centre, J-1B-108, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Hr.dr.J.V.Th.H.Hamerlynck, gynaecoloog; mw.dr.S.Middeldorp, internist; hr.dr.R.J.P.M.Scholten, arts-epidemioloog.

Contact hr.dr.J.V.Th.H.Hamerlynck (j.v.hamerlynck@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties