'Typisch atypisch'

Klinische praktijk
M.O. Hoekstra
J. Gerritsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:329-32

Dames en Heren,

Longziekten veroorzaakt door niet-tuberculeuze of aspecifieke mycobacteriën worden in toenemende mate gediagnostiseerd bij volwassenen die worden behandeld voor enige vorm van chronische longziekte.1-4 Bij kinderen manifesteert een infectie met aspecifieke mycobacteriën zich doorgaans in de vorm van een lymphadenitis.5 Longinfectie met atypische mycobacteriën is op de kinderleeftijd zeldzaam en wordt bij minder dan 6 van de geïnfecteerde kinderen gevonden.6 Ondanks de lage incidentie dient de diagnose overwogen te worden bij kinderen met persisterende hoestklachten al of niet gepaard gaande met koorts en algemene malaise zonder duidelijke oorzaak. Dit geldt te meer als het röntgenbeeld van de longen afwijkingen toont en de klachten niet verminderen na een antibioticumkuur. De volgende ziektegeschiedenissen illustreren dit.

Patiëntje A is een meisje van 312 jaar dat op de leeftijd van 1½ en 2½ jaar een bronchitis doormaakte. Drie weken voor opname was ze verkouden geworden gepaard gaande met een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Kindergeneeskunde, afd. Kinderlongziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

M.O.Hoekstra, assistent-geneeskundige; dr.J.Gerritsen, kinderarts.

Contact dr.J.Gerritsen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties