Infectie met niet-tuberculeuze mycobacteriën bij 2 patiënten met bronchiëctasieën

Klinische praktijk
J.M.A. Daniels
T. Haitjema
R. van Altena
J.G. van den Aardweg
F. Vlaspolder
W.G. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:961-5
Abstract

Dames en Heren,

Chronische hoest (al dan niet productief) is een diagnostische uitdaging voor zowel huisartsen als clinici. De meest voorkomende oorzaken van chronische hoest zijn ‘postnasal drip’, astma, gastro-oesofageale reflux, chronische bronchitis en bronchiëctasieën.1 2 Indien purulent sputum wordt opgegeven, dient men behalve aan chronische bronchitis en bronchiëctasieën ook te denken aan tuberculose. Echter, begeleidende symptomen bij deze ziekte zijn meestal hemoptoë, nachtzweten, gewichtsverlies of koorts. Dat chronische hoest ook veroorzaakt kan worden door infectie met niet-tuberculeuze mycobacteriën beschrijven wij in de volgende ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 67-jarige vrouw, bezoekt haar huisarts met sinds 3 maanden bestaande klachten van recidiverende, niet-productieve hoest, dyspnoe, koorts tot 38,3°C en piepende ademhaling. Haar voorgeschiedenis vermeldt, naast enkele operaties, een pneumonie van de middenkwab 15 jaar tevoren. Omdat bij een expectatief beleid de klachten persisteren, verwijst de huisarts haar, een maand later, naar de longarts.

Patiënte rookt niet en heeft geen klachten…

Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.

Afd. Longziekten: hr.J.M.A.Daniels, assistent-geneeskundige; hr.dr.T.Haitjema, hr.dr.J.G.van den Aardweg en hr.dr.W.G.Boersma, longartsen.

Afd. Medische Microbiologie: hr.dr.F.Vlaspolder, arts-microbioloog.

Beatrixoord, Haren.

Hr.R.van Altena, longarts.

Contact hr.dr.W.G.Boersma (w.boersma@mca.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties