Nontuberculeuze mycobacteriën: klinisch relevant

Klinische praktijk
Jakko van Ingen
Wouter Hoefsloot
Wiel C.M. de Lange
Cecile Magis-Escurra
P.N.R. (Richard) Dekhuijzen
Martin J. Boeree
Dick van Soolingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1178
Abstract

Samenvatting

  • De nontuberculeuze of atypische mycobacteriën (NTM) zijn een groep van veelal opportunistische pathogenen die toenemend worden aangetoond bij patiënten en steeds vaker verantwoordelijk blijken voor ziekte.

  • Oorzaken hiervan zijn diverse gastheerfactoren, zoals de vergrijzing met een toename van het aantal chronisch zieken, maar de NTM worden ook vaker aangetoond door verbeterde diagnostische technieken in de laboratoria.

  • De klinische relevantie verschilt sterk per species en wordt uitgedrukt in het percentage patiënten bij wie de gevonden NTM daadwerkelijk veroorzaker van het klinisch beeld is.

  • Longinfecties door NTM lijken op longtuberculose en zijn het frequentst, gevolgd door lymfadenitis bij kinderen.

  • De behandeling van NTM-infecties is langdurig, gecompliceerd en vaak ineffectief. Tijdig overleg met de beschikbare expertisecentra is daarom gerechtvaardigd. Ook moet worden overwogen nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling op te stellen.

Auteursinformatie

Radboud Universiteit Nijmegen Medisch Centrum, afd. Longziekten, Nijmegen, en Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald, Groesbeek.

Dr. J. van Ingen, arts-onderzoeker (tevens: RIVM, Laboratorium voor Infectieziekten en Screening), drs. W. Hoefsloot, arts-assistent, drs. W.C.M. de Lange, longarts, drs. C. Magis-Escurra, longarts, prof.dr. P.N.R. Dekhuijzen, longarts, dr. M.J. Boeree, longarts.

RIVM, Laboratorium voor Infectieziekten en Screening: dr. D. van Soolingen, microbioloog.

Contact dr. J. van Ingen (jakko.van.ingen@rivm.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 december 2009

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Astma en COPD
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties