Een kleuter met een rode zwelling in de hals

Klinische praktijk
Sam Willemse
Marjolijn Oomens
Luc Karssemakers
Jan de Lange
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1613
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij een kind met een zwelling in de hals is een uitgebreide differentiaaldiagnose mogelijk. Chronische lymfadenopathie leidt bij kinderen dan ook niet zelden tot uitgebreid bloedonderzoek. Cervicofaciale non-tuberculeuze mycobacteriële lymfadenitis is echter niet met bloedonderzoek aan te tonen. Het is een zeldzame ziekte die met name bij jonge kinderen voorkomt.

Casus

Een 4-jarig meisje had sinds 9 weken een zwelling in haar hals; de laatste week zag de overliggende huid rood en schilferig. Uitgebreid bloedonderzoek gaf geen uitsluitsel over de diagnose en met echografie werden 3 abcederende, heterogene lymfeklieren met een fisteling naar de subcutis gezien. Dit maakte de diagnose ‘cervicofaciale NTM-lymfadenitis’ aannemelijk. Het geïnfecteerde klierpakket werd verwijderd en de microbiologische kweek was positief voor Mycobacterium haemophilum.

Conclusie

NTM-infecties bij jonge kinderen zijn hardnekkige infecties die voor het beste cosmetische en functionele resultaat in een vroeg stadium chirurgisch behandeld moeten worden.

Auteursinformatie

AMC, afd. MKA-chirurgie, Amsterdam.

S.H. Willemse, BSc, onderzoeker; drs. M.A.E.M. Oomens, drs. L.H.E. Karssemakers en prof.dr. J. de Lange, MKA-chirurgen.

Contact drs. L.H.E. Karssemakers (l.h.karssemakers@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof dr. Rick van Rijn (AMC, afd. Radiologie) leverde de echo-afbeelding aan.

Auteur Belangenverstrengeling
Sam Willemse ICMJE-formulier
Marjolijn Oomens ICMJE-formulier
Luc Karssemakers ICMJE-formulier
Jan de Lange ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties