Tuchtrecht over de grenzen

Een kleine globe onder een voorzittershamer.
Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6564

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen Nederland en andere westerse landen als het gaat om de juridische regulering van de medische praktijk. Een korte rondgang.

Het Nederlandse tuchtrechtsysteem wordt gekenmerkt door een procedure waarin medische professionals beoordeeld worden door beroepsgenoten en waarin gefocust wordt op het leren van fouten. Financiële compensatie wordt buiten de procedure gehouden. Dit systeem wordt vaak afgeschilderd als uniek, maar elementen ervan komen terug in procedures die ook gebruikt worden in andere westerse landen.

Het tuchtrecht dient, waar dan ook ter wereld, hetzelfde doel: patiënten beschermen tegen slechte zorg. Internationale normen ontbreken echter, waardoor de route, opzet en uitvoer van land tot land enorm verschillen. In de VS hebben zelfs alle staten hun eigen ‘medical boards’, met eigen regels en processen.

Het spectrum aan mogelijkheden is dan ook te breed om helemaal uit te tekenen. Hieronder zijn kort enkele ‘smaken’ belicht.

Klacht indienen

Het verschilt per land waar een patiënt in eerste instantie een klacht kan indienen tegen een individuele arts. Het kan vrijwel altijd bij de zorgaanbieder, maar bijvoorbeeld ook…

Auteursinformatie

Lara Harmans, MSc, nieuwsredacteur, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact L. Harmans (l.harmans@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lara Harmans ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties