Het klachtrecht van de patiënt bij de geneeskundige inspectie en het Tuchtcollege: huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen

Perspectief
W.R. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1731-5

Bij het klachtrecht van de patiënt in de gezondheidszorg (ook wel genoemd: procedurele rechtspositie) kan een onderscheid gemaakt worden tussen de diverse wijzen waarop dat klachtrecht kan worden uitgeoefend. De patiënt kan allerlei wegen bewandelen om zijn klacht correct te laten afhandelen:1 hij kan klagen bij de hulpverlener of de instelling waar de klacht ontstaan is, hij kan naar een klachtenbureau of een klachtencommissie gaan, hij kan naar de civiele rechter gaan om schadevergoeding te eisen.

In deze bijdrage gaat het vooral om de klachten van patiënten die bij de geneeskundige inspectie voor de volksgezondheid (het staatstoezicht) en (of) bij het Medisch Tuchtcollege terechtkomen. Met de inwerkingtreding van de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen verkrijgt de in de betrokken instellingen opgenomen patiënt aparte klachtmogelijkheden, die hier verder niet behandeld worden. Dat neemt overigens niet weg dat ook deze patiënten gebruik kunnen maken van de 2 genoemde algemene klachtwegen.

Behandeling

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Postbus 20.051, 3502 LB Utrecht.

Mw.dr.W.R.Kastelein, jurist.

Ook interessant

Reacties