Nieuwe wetgeving inzake beroepsuitoefening in de gezondheidszorg

Perspectief
J.K.M. Gevers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:22-5

Inleiding

Sinds de invoering van de Wet Uitoefening Geneeskunst van 1865 is het een ieder verboden anderen beroepsmatig geneeskundige raad of bijstand te verlenen, tenzij de bevoegdheid daartoe hem uitdrukkelijk is toegekend. Er zijn waarschijnlijk weinig wettelijke voorschriften die zo lang en op zo grote schaal overtreden zijn als dit verbod. Als ergens de wet achter de feiten aanloopt dan wel hier. Wijzigingen in dit wettelijke regime worden dan ook al heel lang bepleit. Maar pas na het verschijnen van het eindrapport van de Staatscommissie Medische Beroepsuitoefening in 1973 is de wetgevingsmachine, zij het zeer traag, in werking getreden. Nadat de Tweede Kamer in 1976 het groene licht had gegeven, werd in 1981 een voorontwerp van wet gepubliceerd. Nu, 5 jaar later, na de nodige wijzigingen (onder meer als gevolg van de inmiddels gegroeide behoefte aan vereenvoudiging en vermindering van overheidsregulering) is het desbetreffende voorstel voor een Wet op de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mr.dr.J.K.M.Gevers.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties