Bevoegd onder voorbehoud; de nieuwe vorm van beroepsbescherming

Opinie
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1742-5

Inleiding

Bepaalde handelingen in de gezondheidszorg brengen voor de patiënt onverantwoorde risico's met zich, indien ze ondeskundig worden verricht. Vooral deze overweging ligt ten grondslag aan de huidige beroepsbescherming van onder meer artsen. In het kader van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), sinds juni 1992 ter behandeling in de Eerste Kamer, komt aan deze beroepsbescherming een eind.1 Een uiteenzetting over de nieuwe wetgeving is in 1987 in dit tijdschrift verschenen.2

De wettelijke monopoliepositie ten aanzien van de uitoefening van de geneeskunst heeft meer dan honderd jaar standgehouden, ook al is in dat opzicht de praktijk sterker dan de leer. Omdat in de tijd die is verstreken tussen de eerste wet Uitoefening Geneeskunst van 1865 en het in 1986 ingediende voorstel van wet BIG de risico's van ondeskundig handelen er in de gezondheidszorg eerder groter dan kleiner op zijn geworden, heeft de wetgever wel de nodige…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Gezondheidsrecht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties