Medische handelingen door niet-artsen

Perspectief
J.M. Buiting
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:718-21

Het is in Nederland al vele jaren een gegeven dat medische handelingen op grote schaal en in toenemende mate worden uitgevoerd door niet-artsen zoals verpleegkundigen, radiologisch laboranten, analisten etc. Deze praktijk roept echter steeds vaker en steeds meer vragen op.

In dit artikel zal worden beschreven hoe men in rechtspraak en wetgeving kijkt naar deze gang van zaken. In de conclusie zal worden aangegeven dat er hoe dan ook voor beroepsbeoefenaren en instellingen een belangrijke rol is weggelegd in de regeling van deze problematiek.

Begripsbepaling

Hiervoor werd bewust gesproken van medische handelingen. Medisch is een niet scherp afgebakend begrip, dat in verband wordt gebracht met woorden als geneeskundig, therapie, diagnostiek en in engere zin met arts of medicus. In juridische termen wordt gesproken van geneeskundige handelingen en van voorbehouden handelingen. De term geneeskundige handeling is terug te voeren op de Wet Uitoefening Geneeskunst (WUG, 1865), die nog steeds van kracht…

Auteursinformatie

Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht.

Mr.J.M.Buiting, arts-staflid.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties