Aanpassingen van het medisch tuchtrecht

Klinische praktijk
Johan Legemaate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3589
Abstract

Samenvatting

In de loop van 2019 wordt het wettelijk tuchtrecht in de gezondheidszorg op een aantal punten gewijzigd.

Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op het betalen door klagers van een griffierecht, op de introductie van een tuchtklachtfunctionaris en op de mogelijkheid om al tijdens de tuchtprocedure een beroepsbeoefenaar te gebieden zijn activiteiten te staken.

Een aantal van deze wijzigingen zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat ‘klachten van geringe betekenis’ aan de tuchtrechter worden voorgelegd.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Sociale Geneeskunde: prof.mr. J. Legemaate, gezondheidsjurist.

Contact J. Legemaate (j.legemaate@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Johan Legemaate ICMJE-formulier
Medisch tuchtrecht

Ook interessant

Reacties