Heeft dat nog bestaansrecht?

Medisch tuchtrecht

Perspectief
Eeuw F. van den Heuvel
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3665
Abstract

Samenvatting

Het medisch tuchtrecht staat een aantal middelen ten dienste om zijn doel, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, te bereiken. Deze zijn niet altijd doeltreffend waar het gaat om het adresseren van samenwerking in de zorg, het formuleren van de kwaliteitsboodschap, de benadering van ongewenst professioneel handelen en het herstellen van de relatie tussen behandelaar en patiënt. Niettemin heeft het medisch tuchtrecht bestaansrecht. Wij zien dat het een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Om de doeltreffendheid te vergroten doen wij een aantal voorstellen. Deze zijn van een andere aard dan de wetswijzigingen die in de loop van 2019 in werking zullen treden.

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht: mr. E.F. van den Heuvel, jurist en promovendus; prof.mr. dr. A.C. Hendriks, jurist.

Contact E.F. van den Heuvel (eeuwvdh@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Eeuw F. van den Heuvel ICMJE-formulier
A.C. (Aart) Hendriks ICMJE-formulier
Tuchtrecht aangepast
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties