Klagen bij de tuchtcommissie of via de Inspectie?

Medisch tuchtrecht: vergaande herziening noodzakelijk

Printscreen van een vastgelopen computerscherm met een foutmelding,
Caressa A. Bol
Jos C.J. Dute
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6376
Abstract

Samenvatting

Het medisch tuchtrecht heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen. Deze doelstelling wordt onvoldoende gerealiseerd. De inrichting van de tuchtprocedure behoeft dan ook ingrijpende verbetering. De individuele patiënt heeft als klager in het tuchtrecht een te grote verantwoordelijkheid gekregen voor het algemeen belang van kwaliteitsbewaking en -bevordering in de zorg. Blijven schaven aan de positie van de klager zal het functioneren van het tuchtrecht niet substantieel verbeteren. De klager zou de directe toegang tot de tuchtprocedure moeten worden ontzegd en het klachtrecht zou exclusief belegd moeten worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het indienen van klachten door de Inspectie moet beperkt blijven tot die zaken die kunnen bijdragen aan het doel van het tuchtrecht. Het geschetste stelsel zal het aantal nodeloze tuchtprocedures, en de daarmee gepaard gaande druk op de aangeklaagde beroepsbeoefenaren alsook de belasting van de tuchtcolleges, aanzienlijk verminderen.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Erasmus School of Health Policy and Management, afd. Recht en gezondheidszorg, Rotterdam: mr.dr. C.A. Bol, jurist en onderzoeker gezondheidsrecht. Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Nijmegen: em.prof.mr.dr. J.C.J. Dute, jurist.

Contact C.A. Bol (bol@eshpm.eur.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Caressa A. Bol ICMJE-formulier
Jos C.J. Dute ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties