De impact van een tuchtprocedure

Illustratie van een kind, zitten op een kruk in een hoek van een kamer. Hij draagt een puntmuts.
Melita van der Mersch
Caren Velink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6525
Abstract

Samenvatting

Zelden ervaart een arts een tuchtprocedure als heilzaam. De impact van een tuchtprocedure is in de meeste gevallen buitengewoon groot, ook als de tuchtklacht ongegrond wordt verklaard. In dit artikel komen de ervaringen van artsen aan bod die een tuchtprocedure doorlopen hebben. De auteurs zijn advocaat en stonden hen bij in die procedure. Bij veel artsen leeft het idee dat het tuchtrecht uitsluitend artsen overkomt die medisch-inhoudelijk niet bekwaam zijn of grensoverschrijdend gehandeld hebben. Het gaat in de praktijk echter slechts zelden om de zogenaamde ‘rotte appels’. Een tuchtklacht kan iedere arts overkomen, zeggen de artsen die met de auteurs spraken. Aan de hand van de ervaringen van deze artsen onderzoeken de auteurs of het doel van het tuchtrecht wordt bereikt en of die procedure bijdraagt aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Auteursinformatie

Velink & De Die advocaten, Amsterdam: mr. M.F. van der Mersch en mr. C. Velink, advocaten.

Contact M.F. van der Mersch (vandermersch@velinkdedie.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit artikel is niet gebaseerd op kwalitatief of representatief onderzoek. Wij hebben 8 cliënten geïnterviewd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Zij vormen een diverse groep artsen, waaronder medisch specialisten en eerstelijns zorgverleners. Een aantal van hen heeft een maatregel opgelegd gekregen, waaronder een berisping. Van de meeste geïnterviewde cliënten is de tuchtklacht ongegrond verklaard. De ervaringen van de geïnterviewde cliënten komen overeen met de geluiden die wij vernemen van onze andere cliënten die te maken krijgen met een tuchtprocedure.

Auteur Belangenverstrengeling
Melita van der Mersch ICMJE-formulier
Caren Velink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties