extra-intestinale manifestatie of geneesmiddeltoxiciteit?

Tubulo-interstitiële nefritis bij inflammatoire darmziekte

Klinische praktijk
Jeroen Heidt
Engelbert C.M. Ooms
Sjoerd D.J. van der Werf
J.H.M. (Marc) Groeneveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1647

Samenvatting

Chronisch inflammatoire darmziekten gaan zelden gepaard met nierfunctiestoornissen, maar als deze optreden kunnen de gevolgen ernstig zijn. Naast de nadelige effecten van aminosalicylzuurpreparaten zijn er ook aanwijzingen dat tubulo-interstitiële nefritis kan optreden als een extra-intestinale manifestatie van de darmziekte. Bij een 27-jarige vrouw met colitis ulcerosa ontstond een terminale nierinsufficiëntie op basis van een tubulo-interstitiële nefritis bij langdurig mesalazinegebruik. Zij werd gedurende 2 jaar met hemodialyse behandeld en onderging toen een niertransplantatie. Een andere patiënt, een 36-jarige man met een crohn-colitis, ontwikkelde een uitgebreide granulomateuze nefritis met stabiele, matige nierfunctie. Per exclusionem concludeerden we dat hij een extra-intestinale manifestatie van de chronische darmziekte had. Officiële richtlijnen voor nierfunctiecontrole bij patiënten met inflammatoire darmziekten ontbreken, en ook in literatuur is geen consensus. Wij adviseren tijdens behandeling met aminosalicylzuurpreparaten nierfunctiecontrole na 3 maanden, gevolgd door jaarlijkse controle. Bij patiënten zonder aminosalicylzuurbehandeling dient jaarlijks nierfunctiecontrole plaats te vinden.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Afd. Interne Geneeskunde: drs. J. Heidt, arts-assistent (thans: afd. Interne Geneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden); drs. J.H.M. Groeneveld, internist-nefroloog.

Afd. pathologie: dr. E.C.M. Ooms, patholoog.

Afd. Maag-darm-leverziekten: dr. S.D.J. van der Werf, maag-darm-lever-arts.

Contact drs. J.H.M. Groeneveld (m.groeneveld@mchaaglanden.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties