Trigeminale autonome cefalalgie: drie vormen van eenzijdige, kortdurende hoofdpijn met faciale autonome verschijnselen
Open

Stand van zaken
21-01-2008
I. Favier, M.D. Ferrari en J. Haan

- Tot de trigeminale autonome cefalalgieën (TAC’s) behoren clusterhoofdpijn, paroxismale hemicrania en kortdurende unilaterale neuralgiforme hoofdpijnaanvallen met een rood, tranend oog (‘short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing’; SUNCT).

- Het is in de praktijk niet altijd gemakkelijk om een TAC te herkennen, met name door haar zeldzaamheid. Kenmerkend zijn de strikt eenzijdige hoofdpijn bij het oog of de slaap, de begeleidende autonome verschijnselen en het tijdspatroon van de aanvallen.

- De TAC’s verschillen van elkaar in de duur en frequentie van de aanvallen. Het is belangrijk om ze van elkaar te onderscheiden, aangezien ze verschillend behandeld moeten worden.

- In een zeldzaam geval kan een TAC veroorzaakt worden door een onderliggende structurele aandoening. Geadviseerd wordt om bij elke patiënt met een TAC een MRI van de hersenen te verrichten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:139-42