Resultaten van een deelonderzoek in de LUCA-studie

Aurasymptomen bij clusterhoofdpijn

Onderzoek
L.A. (Poldi) Wilbrink
Carlo Cheung
Claudia M. Weller
Michel D. Ferrari
Joost Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5306
Abstract

Samenvatting

Doel

Het beschrijven van de prevalentie van aura’s bij patiënten met clusterhoofdpijn (CH).

Opzet

Cross-sectioneel, epidemiologisch onderzoek.

Methode

In het kader van een grootschalig hoofdpijnonderzoek in Leiden werden hoofdpijnpatiënten geïdentificeerd via vragenlijsten op een hoofdpijnwebsite. Bij een groep CH-patiënten werd tijdens een telefonisch interview een gestandaardiseerde vragenlijst afgenomen over aurasymptomen. Tevens werd comorbiditeit met migraine onderzocht.

Resultaten

22 van de 244 ondervraagde CH-patiënten (9,0%) had aurasymptomen voorafgaand aan een clusterhoofdpijnaanval, voornamelijk visueel van aard. Bij het merendeel (72,7%) van deze patiënten was er geen comorbiditeit met migraine.

Conclusie

Aurasymptomen kunnen voorkomen bij CH, ook onafhankelijk van comorbide migraine. Bij het diagnosticeren van hoofdpijn in de dagelijkse praktijk moet men zich realiseren dat een aura niet altijd op migraine wijst.

Auteursinformatie

LUMC, Leiden.

Afd. Humane Genetica: drs. C.M. Weller, arts-onderzoeker.

Contact drs. L.A. Wilbrink (l.a.wilbrink@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5306; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
L.A. (Poldi) Wilbrink ICMJE-formulier
Carlo Cheung ICMJE-formulier
Claudia M. Weller ICMJE-formulier
Michel D. Ferrari ICMJE-formulier
Joost Haan ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties